Menu

FingerPrint Attendance System

0 Comments

Projek ini dilaksanakan dengan menggunakan arduino dan RFID bagi tujuan merekod seluruh kehadiran bagi pekerja mahupun pelajar .

Carta Alir Projek ini :

  • “Fingerprint sensor” akan mengimbas cap jari
  • Kemudian letakkan kad di RFID untuk merekod kehadiran
  • Apabila selesai waktu kerja .Letakkan kad di RFID sekali lagi untuk merekod masa keluar
  • Sistem ini boleh mengesan mana-mana kad yg mengimbas tanpa cap jari.

Kebaikan projek ini :

Pengurusan sesebuah organisasi lebih teratur dan dapat melihat rekod kehadiran pekerja dengan lebih sistematik

Projek ini menggunakan :

  • Arduino x2
  • RFID
  • Fingerprint Sensor

Untuk keterangan lebih lanjut boleh hubungi kami melalui whatapp

Leave a Reply

%d bloggers like this: