Kursus Asas Elektronik

Tujuan Kursus: Kursus ini dijalankan kepada mereka yang berkriteria berikut

1)Mereka yang ingin mempelajari ilmu elektronik

2)Mereka yang mempunyai idea dan kebolehan tetapi tidak tahu cara untuk aplikasikannya.

3)Mereka yang daripada Kursus lain dan terpaksa membuat projek elektronik.

4)Mereka yang bekerja di Industri Elektronik.

Kandungan Kursus:

1)Definisi Elektronik
2)Pengenalan Komponen
3)Hukum dan formula berkenaan Elektronik.
4)Menggunakan Jadual warna perintang.

Tempat Kursus: Bebas(Anda Tentukan Lokasi) Perlis ->Johor
Sekiranya Penyertaan 1 orang ,kursus hanya akan dijalankan di Pulau Pinang sahaja